ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (1)

ในวันนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่ 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาร่วมกันแสดงความสามัคคี แสดงพลัง ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดคือมารวมพลังกันเพื่อมาช่วยประชาชนที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งค่อนข้างมี

“สมคิด”เดินเครื่องชุบชีวิตศก.ฐานรากชุมชน

การเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนา

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 2 ตอนที่ 5

ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่า ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยน มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ หลายคนบอกว่าอยากเปลี่ยน แต่การเมืองมันไม่ดี พอการเมืองไม่ดี ทำอะไรไม่ได้ ผมถามว่า การเมืองเมื่อไหร่จะดี ? การเมือง มันไม่ดีเพราะอะไร ? ประชาธิป

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 2 ตอนที่ 4

อนาคตแข่งกันที่นวัตกรรม นวัตกรรมที่สิงคโปรมีวันนี้เขาทุ่มเท 20 ปีของเขาไปกับการศึกษา เขาเปลี่ยนวิธีวัดขนาดของห้องเรียน เขาเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไป ถามว่าทำไมประเทศเล็ก ๆ เขาเป็นศูนย์กลางการศึกษา

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 2 ตอนที่ 3

มื่อประมาณปี 02 ประมาณนั้น บราซิลได้ประธานาธิบดีคนใหม่ ท่ามกลางวิกฤตของประเทศที่กำลังจะล้มละลาย ปรากฏว่าพอ IMF เห็นชื่อคนๆ นี้ ตกใจ บอกว่าคนนี้ไม่มีความรู้เลย เป็นผู้นำกรรมกร ผู้นำคนงาน ไม่รู้ว่า Demand Supply เป็นยังไง เขาชื่อ ลูลา เป็นผู้นำแรงงาน เขาขึ

1 8 9 10 11 12