ถึงเวลาปฏิรูปโครงสร้างเกษตร ดึงเกษตร-สหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม

รองนายกฯสมคิด ดึงเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัดร่วมกับปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกร ลุกขึ้นมาใช้เทคโนโลยีและการตลาดนำ โดยให้กระทรวงเกษตรฯและ ธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุน หวังผลสำเร็จเป็นตัวอย่างในการดึงรายย่อยมาร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรให้หลุดพ้นความยากจน

ปรับโครงสร้าง ก.วิทย์ เดินหน้ารับเอกชนลงทุน ศก.ดิจิทัล

รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เร่งกระทรวงวิทย์ฯ ปรับโครงสร้าง หนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนผ่านประเทศ พร้อมรับการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล

“สมคิด”ติดตามและเร่งรัดแก้ปัญหาจราจร กทม.และปริมณฑล

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อ

จี้ตลท.ดึงเอกชนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าประเด็นเร่งด่วนที่คณะทำงานฯ ได้แก่ 1.การจ้างงานผู้พิการ 2.การจ้างงานผู้สูงอายุ 3. การส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอา

สั่งรัฐวิสาหกิจรายสาขาอิงแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ

รองนายกฯสมคิดสั่งรัฐวิสาหกิจรายสาขาอิงแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทเข้ามาลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ย้ำต้องไม่ซ้ำซ้อนและใช้เงินลงทุนเต็มศักยภาพ กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ 2-3 เดือนข้างหน้า

1 2 3 12