อนาคตของโลกข้างหน้าอยู่ที่ดิจิทัล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่าอนาคตของโลกข้างหน้าอยู่ที่ดิจิทัล เดี๋ยวนี้ชนบทที่เมืองจีนค้าขายออนไลน์ อินเทอร์เน็ตนำไปสู่สมาร์ทซิตี้ การศึกษา สาธารณสุขล้วนผ่าน IoT ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น แล้วประเทศไทยที่ท่านบอกว่าความเหลื่อมล้ำสูง ถ้าเราไม่ไปสู่ดิจิทัล ไม่แก้มันตอนนี้มันจะมากขึ้นกว่านี้อีก เพราะว่าคนที่พอไปไหว เขาส่งลูกไปต่างประเทศ เข้าโรงเรียนดีๆ เราไม่อยากให้สังคมเป็นไปมากกว่านี้ได้แล้ว ดัชนีการชี้วัดที่เป็น genius official ของไทยอยู่ที่ประมาณ0.3ใกล้เคียงกับอังกฤษ อเมริกา 0.4 ยิ่งเข้าใกล้ 1 ก็หมายความว่ายิ่งเหลื่อมล้ำมากขึ้น ปัญหาของเราอยู่ที่พื้นฐาน เกษตรกรมีมาก แต่ก็จน สินค้าเราแข่งไม่ได้ ไม่มีมูลค่า กฎหมาย กฎระเบียบ อืด ล้าสมัย แม้ว่าแก้ไขมามากแล้ว