อีอีซีคือจุดขาย สร้างแรงดึงดูดให้กับประเทศไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่า ถ้าเราไม่มีอีอีซี เราจะเอาอะไรไปขายเพื่อสู้กับเวียดนาม ทางเวียดนามมีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง มีที่โฮจิมินส์ซิตี้ ดานัง และที่เมืองหลวง เรามีอะไร ค่าแรงแพงกว่าเขาครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นอีอีซีจึงเกิดขึ้นมา พยายามทำเป็นเบ้าหลอมของแหล่งผลิตเพื่อการส่งออก ผลิตสินค้าที่มีมูลค่า และเป็นฮับของภูมิภาคนี้ จริงอยู่โครงการเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเงิน ถ้าใช้งบประมาณ เราจะประหยัดงบประมาณได้อย่างไร ประหยัดการกู้ได้อย่างไร จึงออกกองทุนออกมา ก็สำเร็จไปแล้วหนึ่งโครงการ ประหยัดเงินรัฐบาลไปประมาณ 50,000 ล้านบาท นั่นแค่โครงการเดียว เราเน้น PPP การร่วมลงทุนกับเอกชนเป็นการประหยัดเงินรัฐบาลได้อีก โครงการรถไฟ 3 สนามบิน รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเลย เอกชนเขาต้องหาพวกมาสู้ประมูลแข่งกัน สิ่งเหล่านี้จะบอกว่าเฉพาะ 3 จังหวัดได้ประโยชน์ได้อย่างไร เมื่อมีอีอีซีแล้วอุตสาหกรรมใหม่ก็เกิดขึ้นที่นั่น แต่หลักการเมื่อเกิดอุตสาหกรรมที่นั่น ก็อย่าสร้างมลภาวะเป็นพิษ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นอาจมีปัญหาในการสื่อความ แต่ก็ต้องใช้เวลา แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ 5 โครงการใหญ่ มาบตะพุด แหลมฉบัง รถไฟ สนามบินอู่ตะเภา 4 โครงการนี้เริ่มเดินหน้าไป เหลือ MRO หรือศูนย์ซ่อมที่ยังไม่เดินหน้า ซึ่งก็ต้องไปเร่งให้ดีขึ้น ฉะนั้นอีอีซีต้องเกิด เพราะสร้างจุดขายใหม่ให้ประเทศ สร้างแรงดึงดูดให้กับประเทศไทย