เมกะโปรเจ็กต์ช่วยสร้างจีดีพีโต

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่า จากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ แล้วถูกวิจารณ์ว่าสร้างหนี้ไว้มากมาย เลยอยากจะถามว่าสมัยก่อนไม่ได้สร้างหรืออย่างไร สมัย 4-5 ปีก่อนที่รัฐบาล คสช.จะเข้ามาตัวหนี้ต่อจีดีพีเท่าไหร่ แต่ล่าสุดอยู่ที่ 42 % ไม่ได้สูงกว่าอดีต คำตอบคือเงินที่กู้มานั้นได้นำมาลงทุนอย่างจริงจังหรือไม่ ถ้าสร้างได้จีดีพีโตขึ้นมา ก็สามารถรองรับขึ้นมาได้ สิ่งเหล่านี้ตัวเลขดัชนีที่สากลเขายอมรับ เราดีขึ้นทุกตัว ท่านบอกเละทุกตัว จึงขออนุญาตเห็นต่าง เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ท่านมีความเห็นของท่าน ผมมีความเห็นของผม ซึ่งถ้าเรามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น เราคงเข้าใจมากขึ้น ร่วมมือกันมากขึ้น ฉะนั้นทุกโครงการที่ออกมาเราพยายามปูรากฐาน