เจาะประเด็น เจาะประเด็น “รัฐเร่งแก้ปัญหาส่งออก” เกาะติดภาระกิจหลักของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”

EXCLUSIVE เจาะประเด็น “รัฐเร่งแก้ปัญหาส่งออก” เกาะติดภาระกิจหลักของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ

หัวข้อเรื่อง “บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ” อันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูด เพราะว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องกันสถานการณ์บ้านเมืองเราในวันนี้

1 10 11 12