ตรวจการบ้านระดมสมองดันอุตฯเคลื่อนศก.

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังประชุมโครงการ New S – Curve ว่า

“สมคิด” หน้าที่คือคิด แต่ไม่คิดให้ตัวเอง

มันมีอยู่หลายสิ่งซึ่งมันแตกต่างจากบ้านเราที่มันมีอยู่ แต่จากการพัมนาประเทศของเราในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา ด้วยการใช้วิธีแบบตะวันตกเน้นการลงทุนต่างประเทศ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมมันก็ทำให้เกิดความเจริญในระดับหนึ่งด้วยการขับเคล

ขันน็อต “พาณิชย์”ดันไทยผงาดเวทีโลก

สุนทรพจน์งานดินเนอร์ทอร์คที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด์ ในหัวข้อ “ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย” ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

“สมคิด”เดินเครื่องชุบชีวิตศก.ฐานรากชุมชน

การเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนา

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

พิธีลงนามความร่วมมือ : สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรา­กที่ยั่งยืน ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

1 21 22 23