ดร.สมคิด ถกรัฐ-เอกชน ดัน 6 โครงการ Innovation & Start up ให้เป็นรูปธรรม

ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 6 กลุ่มในโครงการ Innovation & Start Up ว่า การหารือในครั้งนี้ เพื่อช่วยกันผลักดันให้โครงการต่างๆ สามารถเดินได้ ซึ่งเอกชนมีความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการ

ดร.สมคิด ถกรัฐ-เอกชน ดัน 6 โครงการ Innovation & Start up ให้เป็นรูปธรรม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม Innovation & Startup ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทิศทางการลงทุนปี 59 สดใส

นักลงทุนต่างชาติยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยว่าเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน ส่งผลให้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกโตหลายเท่า คาดว่าตลอดทั้งปีจะสูงถึง 4.5 แสนล้านบาท

สาน….SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ

“สมคิด”ปลุกกองทุนฟื้นฟูฯพี่เลี้ยงเกษตรกรไทย

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและปาฐกถาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นท

1 19 20 21 22 23