เทงบกว่า 9 หมื่นล.หนุน “ประชารัฐ”เกษตร

จากแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคประชาชน ชุมชนทั่วประเทศตามแนวทาง “ประชารัฐ” นำมาสู่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขันน็อต “พาณิชย์”ดันไทยผงาดเวทีโลก

สุนทรพจน์งานดินเนอร์ทอร์คที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด์ ในหัวข้อ “ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย” ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง

“สมคิด”เดินเครื่องชุบชีวิตศก.ฐานรากชุมชน

การเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนา

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

พิธีลงนามความร่วมมือ : สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรา­กที่ยั่งยืน ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน

1 17 18 19