ดร.สมคิด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015 และมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพณท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นตัวแทนของท่านมามอบรางวัลในวันนี้

1 73 74 75