บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ

       ผมต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานในวันนี้ จริงๆ แล้วระยะหลังนี้ผมไม่ค่อยไปบรรยายที่ไหนนะครับถ้าไม่ใช่งานกุศลจริงๆ แต่งานวันนีต้องเรียนตรง ๆ ว่าผมอยากจะมานะครับ เพราะว่าจุดประสงค์ของการจัดงาน เพราะหัวข้อที่กำหนดให้ผมมาพูดคุย ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ"    อันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูด เพราะว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องกันสถานการณ์บ้านเมืองเราในวันนี้ วันนี้มาพูดโดยไม่มีโพย เป็นการพูดจากความรู้สึก จากใจของผมจริงๆ ที่ผ่านพ้นการเมืองมาประมาณ 6 ปีแล้วนะครับ แล้วระยะเวลา 6 ปีนั้น วันนี้แม้ว่าจะแก่ตัวลงแต่ผมกลับรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น และเห็นปัญหาของประเทศมากขึ้น …….