ดร.สมคิด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015 และมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

     วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพณท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นตัวแทนของท่านมามอบรางวัลในวันนี้ ท่านฝากขออภัยทุกท่านที่ไม่อาจมาด้วยตัวเอง เพราะท่านไม่ค่อยสบายและอยู่ในช่วงของการพักฟื้นซึ่งคืนนี้ท่านต้องเดินทางไปประชุมที่ UN แต่อย่างไรก็ดีก่อนจะมาหาพวกท่านในวันนี้ผมก็ได้เรียนพบท่านเพื่อรับนโยบายว่าจะทำอะไรในช่วงที่ท่านไม่อยู่ ท่านก็ฝากผมให้มาให้กำลังใจกับพวกท่าน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และก็ให้กำลังใจถึงแม้ผูที่ไม่ได้รับรางวัลก็อยากให้เพียรพยายามต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถก้าวไกลในอนาคตข้างหน้า …..