บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ

หัวข้อเรื่อง “บทบาทของพลเมือง กับ การพัฒนาประเทศ” อันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูด เพราะว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องกันสถานการณ์บ้านเมืองเราในวันนี้

1 40 41 42