รัฐไม่มีนโยบายบิดเบือนราคา แต่จะสมทบให้อยู่ได้

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561กล่าวโดยสรุปว่า ราคาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร เพราะเกษตรกรอยู่กับสินค้าไม่กี่ตัว แต่รัฐบาลไม่มีนโยบายบิดเบือนราคาจนทำให้กลไก

ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ยกอาชีพเกษตรกรให้มีศักดิ์ศรี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561กล่าวโดยสรุปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจท้องถิ่น แต่ทำได้เพียงแค่ประคองให้พออยู่รอดได้ แต่จากนี้ไปอยากให้สหกรณ์และเกษตรจ

ภาคเกษตรจะเป็นแหล่งดูดซับแรงงานผู้สูงวัย

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 โดยกล่าวว่าจากสถานการณ์โลกเชื่อว่ารัฐบาลสามารถรับมือได้ และตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่ในอีกด้านหนึ่งคื

ถึงเวลาปฏิรูปโครงสร้างเกษตร ดึงเกษตร-สหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม

รองนายกฯสมคิด ดึงเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัดร่วมกับปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกร ลุกขึ้นมาใช้เทคโนโลยีและการตลาดนำ โดยให้กระทรวงเกษตรฯและ ธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุน หวังผลสำเร็จเป็นตัวอย่างในการดึงรายย่อยมาร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรให้หลุดพ้นความยากจน

ทำอย่างไร เกษตรกรจะหลุดพ้นจากความยากจนซ้ำซาก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 โดยสรุปว่า ต้องการชักชวนเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด โดยความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ

1 2 3 4 5 6 42