ถ้าผู้นำเกษตรกรเป็น Change agent อะไรจะเกิดขึ้น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 กล่าวโดยสรุปว่าต้องการให้เกษตกรที่เป็นผู้นำนั้นเป็น Change agent นำที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในชุมชน ปัจจุบันนี้รัฐ

จริงหรือ! เกษตรกรที่ยากจนจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 กล่าวโดยสรุปว่าอีกมิติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่จน จึงมีนโยบายบัตรคนจนออกมา 2 รอบ เราต้องการเปลี่ยนแป

ทำอย่างไร ? เกษตรกรในชนบทจึงเปลี่ยนแปลงได้

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ” Push Forward ส่องเศรษฐกิจ 4.0 ปีไก่ทอง” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกล่าวว่าการจะยกระดับหรือปรับโครงสร้างของภาคชนบทคือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกลุ่ม earl

เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำการผลิต

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561กล่าวโดยสรุปว่ามิติการปรับโครงสร้างเกษตรกรต่อไปคือจะไม่นำการผลิตเป็นตัวนำ แต่จะเอาการตลาดเป็นตัวนำ ต้องชี้นำว่าเกษตรกรรมในแต่

ยึดศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561โดยกล่าวว่า ความมั่งคั่งของเกษตรกรไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่ต้องเกิดจากหลายมิติ ที่ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ ที่ผ่านมาการเล่นกับพืชผลอย่

1 2 3 4 5 42