ต้องยกระดับราคาสินค้าอุตสาหกรรม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่าอนาคตข้างหน้าผู้สูงวัยมีมาก ระบบสวัสดิการประเทศไทยก็ยังไม่มี หน้าที่ที่ทำมาหลายปีที่ผ่านมาคือ จะทำอย่างไรให้รับมือข้างหน้าได้ เรื่องแรก เรื่องการส่งออกไม่ใช่เป็นเพียงการหาตลาดใหม่ กระทรวงพาณิชย์พยายามมาโดยตลอดทุกช่องทาง ประชุมทุกปี ทุกคนมีเป้า ทุกคนเจาะตลาดพยายามอย่างเต็มที่ แต่ไม่ง่ายสมัยนี้แข่งกันสูงมาก การส่งออกได้ดี สินค้าเราต้องแข่งขันได้ มีมูลค่าที่สู้เขาได้ แต่ถ้ามีเพียง 4-5 อุตสาหกรรมเดิม สินค้าเกษตรที่ต้องแปรรูปเพื่อยกระดับนี่เป็นหัวใจสำคัญ จะทำอย่างไร อุตสาหกรรมอื่นที่เราสามารถแข่งขันได้ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไร จึงเป็นที่มาของการประกาศอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างให้เกิดการส่งออกในอนาคตข้างหน้า