“สวัสดิการประชารัฐ” สร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพื้นฐาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เรามองและกล้าทำลงไป คือเรารู้ว่าคนจนนั้นจน สมัยก่อนเวลาที่จะช่วยเขา มันไปไม่ถึงเขา กระทรวงการคลังจึงสร้างระบบพร้อมเพย์ขึ้นมา พร้อมเพย์มีประโยชน์ 2 อย่างคือ ข้อที่ 1 ลดต้นทุนในการโอนเงินทั้งระบบ ประหยัดเงินปีละเป็นหมื่นล้านบาท ข้อ 2 ระบบพร้อมเพย์ทำให้ทุกอย่างถึงมือชาวบ้านได้ ร้านค้าย่อยได้ โดยไม่ต้องหนีภาษีเหมือนแต่ก่อน พร้อมเพย์เพียงแค่รูดการ์ด ทุกอย่างจะอยู่ในระบบหมด สิ่งสำคัญคือว่าสวัสดิการประชารัฐที่ทำขึ้นมานั้นมาคู่กับพร้อมเพย์ มาคู่กับอิเลคทรอนิกส์ทรานเฟอร์ เพราเรียนรู้จากต่างประเทศว่าการทำแบบนี้จะยิงเงินตรงไปยังผู้ที่ต้องการได้ตรงๆ ไม่มีไอศกรีมละลายระหว่างทาง แล้วที่ว่าสวัสดิการประชารัฐเอื้อคนรวย บอกตามตรงพวกเราหลายคนเติบโตมาจากครอบครัวที่จน เรารู้ว่าความจนนั้นเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีการศึกษา รายได้ปีละ 30,000 บาท ต่อปี รายได้เท่านี้อยู่กันไม่ได้ ฉะนั้นบัตรสวัสดิการประชารัฐ เริ่มต้นที่ต้องให้ซื้อผ่านร้านธงฟ้า เพราะร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องรูดการ์ด ไม่มีอี-วอเร็ต และต้องการให้ชาวนาและเกษตรกรซื้อของที่จำเป็นเท่านั้น สินค้าที่ต้องใช้บริโภคประจำวัน มีการสนับสนุนเรื่องของแก๊ส ค่าเดินทาง เรามีวินัยในการใช้เงิน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มดีขึ้นและจูงใจให้ร้านค้าต่างๆ เริ่มมีเครื่องรูดการ์ด หลังจากนั้นให้มีการซื้อขายผ่านร้านอื่น ร้านค้าย่อยและมีการให้เงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การแจกเงิน เราต้องการประทังชีวิตของเขาให้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นระยะสั้น