กองทุนหมู่บ้านเป็นแกนหลักของชุมชน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า ทุกคนเสนอตัวเองทำงานกับประชาชนว่าอยากทำงานต่อ ท่านก็ต้องตอบตัวเองว่าจะให้โอกาสพวกเขาไหม ไม่มีใครไปของานทำ ทุกคนทำเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้น ฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านที่แท้จริง จึงไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจ สังคม แต่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง แข็งแรงให้รู้เท่าทัน

 

คณะกรรมการหมู่บ้านต้องรู้ว่าแต่ละพรรคมีอะไร ประชุมลูกหมู่บ้านให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วจะเลือกใครเป็นสิทธิของท่าน ไม่ใช่เพียงแค่ว่าแต่ละปีมารอรับงบประมาณ เพราะว่าการเมืองไม่ดี อย่าหวังว่าอะไรจะดีได้ การเมืองที่ดีต้องมองระยะยาว ต้องสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ แล้วจะได้เลือกตั้งหรือไม่ได้เลือกตั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้นั้น แต่ละคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ว่าเราต้องทำอะไร นั่นแหละการเลือกตั้งถึงมีความหมาย ไม่เช่นนั้นก็หมุนเวียนอย่างที่เห็น 4 ปีครั้ง และโดยส่วนมากก็ไม่ถึง 4 ปี อย่างที่เห็น กองทุนหมู่บ้านรัฐบาลให้ความสำคัญ และไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้าน เพราะเป็นแกนหลักของชุมชนที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างงาน สร้างรายได้ สังคมเข้มแข็งขึ้นมา และการเมืองก็ดีขึ้น ถ้าหากมันเป็นอย่างนี้ได้ กองทุนหมู่บ้านคือสถาบันที่ไม่มีใครจะยกเลิกได้เลย