กองทุนหมู่บ้านควรคิดโครงการด้านสังคม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า ตอนที่ทำกองทุนหมู่บ้านเจตนาหลักคือเรื่องของสังคม งบประมาณรัฐบาลมีไม่เพียงพอ เข้าไม่ถึง แต่ปัญหาที่สำคัญคือคนที่เป็นกำลังสำคัญของชนบทกลับเข้าสู่เมืองใหญ่ ทอดทิ้งให้หมู่บ้านมีแต่คนแก่และเด็ก ความยากจนมันจึงถามหา ความยากจนของเมืองไทยมันมาจากสินค้าที่เราผลิตด้อยมูลค่า ไม่รู้ตลาด ทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ในด้านหนึ่งรัฐบาลต้องพยายามผลักดันตรงนี้ให้ความรู้ความเข้าใจ ต้องอดทนเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง แหล่งการผลิตไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เราต้องการให้แหล่งการผลิตเข้าสู่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ไม่ให้กระจุกตัว แต่สำคัญคือแล้วในบ้านเมืองของท่าน ในชุมชนของท่าน คนแก่ใครดูแล สุขอนามัยใครดูแล การศึกษา เด็กอ่อน ใครดูแล ความสะอาด ยาเสพติดใครดูแล ทุกคนบอกว่ารัฐบาลดูแล จริงๆ ไม่ใช่ ทุกคนต้องช่วยกันดูแล รัฐบาลจัดสรรเงินไปให้กองทุนหมู่บ้าน คิดเรื่องสังคม จะดึงคนหนุ่มคนสาวกลับสู่หมู่บ้านได้อย่างไร จะดูคนแก่ได้อย่างไร ถ้าไม่คิดก็จะไม่มีเงินเหล่านี้ออกมา เพราะเอาไปทีไรก็ทำถนน คนที่ได้คือผู้รับเหมา อยากฝากการบ้านข้อนี้ให้กับหัวหน้าและคณะกรรมการและสมาชิกทั้งหลาย เทคโนโลยีกำลังมา การเข้าถึงกำลังมา สังคมเป็นเรื่องใหญ่ ช่วยกันคิดเรื่องเหล่านี้ หน้าที่คิดงบประมาณเป็นหน้าที่ของรัฐบาล