แต่ละหมู่บ้านต้องการกองทุนไปจัดการกันเอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า จากวันนั้นถึงวันนี้กำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่ 17 แต่มีความแตกต่างระหว่าง 2 ช่วงเวลา ในช่วงเวลาแรก 6 ปีแรกเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนจากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนปี 2557 รัฐบาลนี้เข้ามา และเมื่อได้เข้ามารับผิดชอบทางเศรษฐกิจจึงได้เรียนกับนายกฯว่ากองทุนหมู่บ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด สำหรับคนไทยในทุกภาค มันไม่ใช่สำหรับคนหนึ่งคนใดที่จะเอาไปเคลมเป็นเจ้าของ มันไม่ใช่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่จะเคลมเป็นเจ้าของ จุดเริ่มต้นกองทุนหมู่บ้านมาจากนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง โดยเสนอแนวคิดว่าโดยปกติแล้ว ราชการนั้นไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ การกำกับดูแลจากกระทรวงมหาดไทยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการที่แตกต่างกัน มีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านต้องการเงินทุนบางอย่าง เพื่อไปบริหารจัดการกันเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งสิ้น นั่นคือที่มาของการเกิดกองทุนหมู่บ้านในช่วงแรก