อุ้มชูเอสเอ็มอีจากจุดอ่อนแอขึ้นมาให้เข้มแข็ง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) โดยกล่าวว่าหัวใจในการสร้างเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการคือ จะสร้างผู้ประกอบการขึ้นมาได้อย่างไร จากความคิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไร ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนมากผสานกับแนวโน้มกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา แต่ในขณะที่การสร้างธุรกิจใหม่มีปัญหาที่ต้องเผชิญมากมายตั้งแต่เรื่องของเงินทุน ทักษะการจัดการ และความเข็งแกร่งในการเผชิญภัยปัญหาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่จะช่วยเอสเอ็มอีต้องเข้าใจว่าเอสเอ็มอีทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่อ่อนแอ แต่ต้องดูว่าเขามีศักยภาพหรือไม่ แล้วอุ้มชูเขาขึ้นมาให้ได้