เร่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อแข่งขันได้ในอนาคต

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา สร้างคน รับระเบียงเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า จากความสามารถด้านการแข่งขันที่ลดลง ต้องทำให้อุตสาหกรรมเก่าพัฒนามากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ฉะนั้นจึงเกิดแนวคิด s-curve ซึ่งไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรม 10 อย่าง ไทยเป็นประเทศเกษตร การพัฒนา Bio-Tech ต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เรามีหมอเก่ง สปาดี ดังนั้นการแพทย์สมัยใหม่เป็นข้อได้เปรียบของไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีเคิลก็เป็นอีกลุ่มที่ไทยได้เปรียบ แต่เราต้องการต่อยอด รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเคิลที่จะต้องต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมข้างหน้า ยังไม่นับรวมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเด่นมากที่สุดของไทยอย่างหนึ่ง ต่อไปไทยจะเป็นศูนย์การซ่อมบำรุงอากาศยานในย่านอาเซียน นอกจากนี้เรื่องของการนำหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์ก็เป็นอนาคตที่สำคัญของไทย