สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงอนุภูมิภาค

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Thailand-Korea Strategic Partnership: 60 Anniversary of Diplomatic Relations” โดยกล่าวว่างบประมาณที่ลงทุนไปกับโครงการอีอีซีเริ่มเห็นผล ทีโออาร์รถไฟฟ้าเชื่อมโยงในโครงการมีคนมาซื้อ 31 ราย อีก1-2 เดือนขายทีโออาร์ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตะพุด โครงการพัฒนา 3 สนามบิน โดยเฉพาะที่อู่ตะเภา นอกจากนี้รัฐบาลตัดสินใจทำรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายผ่านกรุงเทพฯ ต่อไปทางใต้ ตัดรางคู่ไประนอง อนาคตจะมีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง และเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทางใต้จากรถไฟความเร็วสูง ภาคใต้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะทำเส้นทางรถไฟจากตะวันออกไปตะวันตก เชื่อมจากลาว-ไทย-เมียนมา – อินเดีย จะเร่งทำทีโออาร์และทำให้เกิดให้ได้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคแห่งนี้