“สมคิด”ส่องกระจกเตือนภัยหายนะเศรษฐกิจยุครัฐบาลเพื่อไทย

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมนาสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและสถาบันอนาคตไทยศึกษา ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 มีใจความสำคัญเตือนภัยเศรษฐกิจไทยยุครัฐบาลเพื่อไทยว่ากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะความเสื่อมถอย ความผุกร่อน

เสริมเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนประเทศ

รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ เดินหน้าไปด้วยกัน

การประชุมติดตามการดำเนินงานกระทรวงพาณิชย์ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมติดตามการดำเนินโครงการของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

1 2