ราชภัฏ ปรับทักษะคนจากภาคผลิตสู่ภาคบริการ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา สร้างคน รับระเบียงเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า เมื่อมีการสร้าง New S- Curve ขึ้นมา เมื่อเป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสินค้าเทคโนโลยี จำเป็นต้องสร้างแรงงานทักษะมีฝีมือ สร้างวิศวกรและช่างเทคนิคระดับสูง รัฐบาลเองก็ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆ ไปสู่ดิจิทัล ไม่สามารถใช้แรงงานที่มีอยู่เดิมไปฝึกหัดใหม่ เพราะเป็นทักษะคนละชุด และภาคที่จะรองรับแรงงานเหล่านี้ได้คือภาคบริการ การท่องเที่ยว การสร้างเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เพียงการท่องเที่ยวอย่างเดียวสายนี้สามารถสร้างงานได้อีกหลากหลายลักษณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏควรทำหน้าที่ดีไซน์หลักสูตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างภาคบริการเพื่อรองรับแรงงานจากภาคการผลิตที่ตกงาน