สั่งรัฐวิสาหกิจรายสาขาอิงแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ

รองนายกฯสมคิดสั่งรัฐวิสาหกิจรายสาขาอิงแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทเข้ามาลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ย้ำต้องไม่ซ้ำซ้อนและใช้เงินลงทุนเต็มศักยภาพ กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ 2-3 เดือนข้างหน้า

          *ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กับผู้บริการรัฐวิสาหกิจ ในงานสัมมนา "แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา" เพื่อต้องการให้ทุกรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมความพร้อมทุกด้านในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทเข้ามาลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ซ้ำซ้อนและใช้เงินลงทุนเต็มศักยภาพ กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ 2-3 เดือนข้างหน้า เพื่อเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจทำแผนรายสาขา เริ่มใช้งบประมาณปี 61 ต้องไม่คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก จากนั้นจะปรับการวัดผล KPI จากผลการนำนักท่องเที่ยวออกสู่ต่างจังหวัด การเกิดแผนการลงทุน การสร้างเศรษฐกิจใจภูมิภาค โดยจัดทำแผนตามภารกิจสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          อย่างเช่น ธ.ก.ส. ,ออมสินร่วมจัดหาสถานที่ตลาดประชารัฐ การท่าเรือ,เอ็กซิมแบงก์ปล่อยสินเชื่อต้นทุนต่ำเพื่อนำผู้ประกอบการบุกตลาดประเทศเพื่อบ้าน ทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ต้องเร่งรัดวางอินเตอร์หมู่บ้านให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อรองรับทั้งการค้า พัฒนาสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต ททท.จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายเศรษฐกิจออกสู่ภูมิภาค และร่วมกับหลายหน่วยงานดึงนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจในต่างจังหวัดผ่านตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ทอท.ต้องเร่งรัดพัฒนาสนามบินต่างจังหวัดอำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px ‘Angsana New’; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.Apple-tab-span {white-space:pre}

           ดร.สมคิด กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจทั้งระบบมีสินทรัพย์รวมกัน 13 ล้านล้านบาท รายได้รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ 5 ล้านล้านบาท งบลงทุน 4.7 แสนล้านบาท นำส่งรายได้เข้าคลัง 1 แสนล้านบาทต่อปี ยอมรับว่าช่วง 1 ปี ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้สูงมาก เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบลงทุนทั้งหมด ในไตรมาสแรกของปี 60 เงินลงทุนขยายตัวร้อยละ 17 จากหลายปีขยายตัวเพียงร้อยละ 1 จึงมีส่วนผลักดันจีดีพีเติบโตร้อยละ 3.3 ในไตรมาสแรก ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น พร้อมเข้ามาร่วมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย ดังนั้นรัฐวิสาหกิจจึงต้องเตรียมพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของรัฐวิสาหกิจ