“สมคิด”มั่นใจจีดีพีไทยโตตามเป้า หลังส่งออกไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9

ทิศทางจากนี้ไปการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางดีขึ้น ผ่านการดูแลระดับรายย่อยเช่นการสร้างกำลังซื้อในประเทศจากรายย่อยและเกษตรกร  เมื่อรายย่อยมีรายได้ดีเศรษฐกิจจะเติบโตดีขึ้น รัฐบาลต้องใช้มาตรการมาดูแลเพิ่มเติมผ่านหลายมาตรการ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เมื่อรัฐบาลเร่งรัดการลงทุนผ่านโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในขณะนี้เป็นเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ลงสู่ระบบไปแล้วผ่านหลายโครงการ นับว่าเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณโดยรวม เมื่อภาครัฐลงทุนจะทำให้เอกชนเกิดความมั่นใจลงทุนตามไปด้วย  บรรยากาศขณะนี้จึงระบุได้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางดีขึ้น