ปาฐกถาพิเศษประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค ประจำปี 2559

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง GRAND BALLROOM ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

พิธีลงนามความร่วมมือ : สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรา­กที่ยั่งยืน ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน