ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อนาคตไทยกับทศวรรษใหม่แห่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในการประชุม EIC Conference 2016: Gearing up for Thailand’s future with infrastructure investment ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ว่า แม้เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ฐานเศรษฐกิจใหม่ด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาค

ในงานพิธีลงนาม MOU Thailand 4.0 ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยอนาคตเศรษฐกิจอีสาน” 2

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยอนาคตเศรษฐกิจอีสาน”

สัมมนา “เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอ­ีสานทศวรรษใหม่”

ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเต

ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยอนาคตเศรษฐกิจอีสาน” 1

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยอนาคตเศรษฐกิจอีสาน”

สัมมนา “เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอ­ีสานทศวรรษใหม่”

ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเต

สาน….SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ

1 2