“สมคิด”เดินเครื่องชุบชีวิตศก.ฐานรากชุมชน

การเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ“สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนา