สร้างคมนาคมเชื่อมการท่องเที่ยว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่า เมื่อท่านพยายามปฏิรูปการเกษตรให้ดีขึ้น ด้วยการนำการท่องเที่ยวเข้าไปในหมู่บ้าน คนจะเข้าไปเที่ยวได้ต้องมีเส้นทางคมนาคม ที่ผ่านมา 30-40 ปี รถไฟไม่เคยมี มีแค่กว่า 250 กิโลเมตร แต่รัฐบาลนี้พยายามผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ รถไฟรางคู่แล้วอย่างน้อย 7 เส้นทาง ตอนนี้เป็นกว่า 4,000 กิโลเมตรภายในเวลา 5 ปี นโยบายของเราคือการนำรถไฟไปที่เมืองรองด้วย ให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่อเมือง การท่องเที่ยวถึงค่อยไปถึง รถค่อยไป ถนนค่อยไปเชื่อมต่อเหมือนต่างประเทศเขา ตั้งแต่เกิดบีทีเอสมาหลายสิบปี รถไฟฟ้าไม่เคยเกิด นี่ออกมาแล้ว 7 เส้นทาง