หมู่บ้านต้องรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า  ในญี่ปุ่นเดิมทีสวนส้ม มีส้มอย่างดี ผลิตออกมาขาดทุนทุกที ราคาส้มตกต่ำ ยิ่งทำยิ่งจน ไม่มีอะไรต่างจากเมืองไทย ยิ่งผลิตยิ่งจนเป็นหนี้เป็นสิน วิธีการแก้ปัญหาคือนำสวนส้ม 7 แห่งมารวมตัวกัน มาบริหารจัดการเรื่องการผลิต เสาะหาดูว่าอะไรทำให้ราคาตกต่ำ จะช่วยกันอย่างไร ปรึกษาหารือ เอาคนนอกเข้ามา เอามหาวิทยาลัยเข้ามา ทำส้มจนมีคุณภาพที่สูง ไม่มีเมล็ด กินอร่อย ขายผ่านอินเทอร์เน็ตไปสู่โลก สร้างยี่ห้อจนเป็นที่รู้จัก ทำน้ำส้ม ทำครีม แชมพูที่ทำด้วยส้ม แม้แต่เปลือกส้มนำไปอบแห้งส่งไปทำยาที่ประเทศจีน สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่กองทุนหมู่บ้านต้องทำ

คิดดูว่าจะต้องทำอย่างไร และไม่จำเป็นต้องเป็นหมู่บ้านเดียว อนาคตข้างหน้าอยากเห็นหมู่บ้านเชื่อมโยงกัน การรวมกลุ่ม บางครั้งหมู่บ้านหนึ่งเข้มแข็ง แต่มีอีก 3-4 หมู่บ้านที่เชื่อมโยงกันได้ จะช่วยเสริมส่งซึ่งกันและกันได้ ทำเป็นคลัสเตอร์ของหมู่บ้านขึ้นมา งบประมาณที่เจียดออกไปก็จะเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ รวมกันเราเข้มแข็งแยกกันเราอ่อนแอ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะขอท่าน