สร้างกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า ในเมื่อรัฐบาลพร้อม พวกท่านก็ต้องเข้ามาช่วย ครอบคลุมสังคมให้ได้ การศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ เรามีวัด ขอให้มีเงินกองทุนไปจ้างเด็กที่รู้จักใช้อินเทอร์เน็ต สอนเด็กได้ก็มีการศึกษาได้แล้วสมัยนี้ ไม่ใช่ไปนั่งรอกระทรวงศึกษาเมื่อไหร่จะมา เดี๋ยวนี้สถานส่งเสริมสาธารณสุขเต็มทุกหมู่บ้าน แต่ไม่มีคนดูแลเพราะงบประมาณไม่พอ ในยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพารัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว เป็นยุคที่เอกชน ประชาชนและภาคประชาสังคม พร้อมที่จะเอื้อมมือไปช่วยท่าน เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอื้อมไปตรงไหน และต้องการอะไร รัฐบาลริเริ่มโครงการประชารัฐ บริษัทใหญ่น้อยเริ่มเข้ามา อยากเข้ามาให้การช่วยเหลือ บางครั้งถูกโจมตีออกนโยบายแบบนี้ช่วยบริษัทเอกชน แต่ทั้งหมดที่ทำคือเอามือของพวกเขาเอื้อมเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อดูว่าอะไรที่พวกท่านต้องการ ต้องการความคิดเรื่องทำสินค้า ให้เขาช่วย ต้องการทำเรื่องขนส่ง ท่องเที่ยว พวกเขาช่วยได้ บางที่พวกเราในหมู่บ้านคิดไม่ออก สินค้าที่เรามีจะทำให้ดีอย่างไร นำมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ วิทยาลัยการช่างเข้าไปช่วย สมัยนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ เป็นยุคประชารัฐ ทุกคนต้องมาช่วยกันถึงจะเข้มแข็ง ถ้าเราซึ่งลำบากอยู่แล้วไม่มีข้างนอกมาช่วยเรา เมื่อไหร่เราจะเข้มแข็ง จะรอรัฐบาลอย่างเดียวอยู่ 2-3 ปีเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามรัฐบาลทั้งสิ้น แต่มันจะยืนอยู่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเรากันเอง ทำกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบัน การเมืองเข้ามากำหนดไม่ได้ เราบริหารจัดการกันเอง และเราต้องดิ้นรนด้วยตัวเราเอง การระเบิดจากภายในคือการช่วยตัวเราเองก่อน