กองทุนหมู่บ้านต้องพิสูจน์ตัวเอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง ”กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยกล่าวว่า ถึงแม้ผ่านมากว่า 10 ปี เราเห็นความสำเร็จอยู่ชัดๆ ว่ามันมีอะไรที่ดีบ้าง แต่จุดอ่อนก็ยังมีอีกมาก จุดอ่อนที่ถูกการเมืองมาโจมตีว่านี่คือฐานทางการเมือง ฉะนั้นพวกท่านมีหน้าที่พิสูจน์ข้อนี้ และต้องพัฒนาปรับปรุงกองทุนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ทำไมพวกเราต้องรอเงินเป็นครั้งเป็นคราว งวดที่ 1 ให้ไปแล้ว ทำไมไม่จัดสรรเป็นงบประมาณที่แน่นอนถาวร ผ่านสำนักนายกโดยตรงสู่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อบริหารงานของท้องถิ่น สิ่งเหล่านั้นอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปได้อยู่แล้ว แต่อยู่ที่พวกท่านต้องพิสูจน์ว่าพวกท่านมีความเข้มแข็งมากเพียงพอ มีความสามารถมากเพียงพอ ตามโลกทันหรือไม่ ถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปดูแลมากเกินไปพวกท่านสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่ อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ ผ่านมาแล้ว 16 ปี ท่านตอบผมสิว่าท่านแข็งแรงพอหรือยัง ท่านสามารถพอหรือยังที่จะรับผิดชอบงบประมาณจำนวนมหาศาล ทำมันให้ได้ผลไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่เพื่อประชาชนทั้งหมด ถ้าท่านบอกว่าทำได้ รัฐบาลไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธท่านเลย ฉะนั้นท่านต้องพิสูจน์ออกมา