การพัฒนาท่าเรือยุคใหม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้า แผนดำเนินงานขอรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยกล่าวว่า แหลมฉบังวันก่อนไปเขาคิดใหม่แล้ว ไม่ใช่แค่แหลงฉบังมาบตะพุดและคลองเตย การพัฒนาท่าเรือที่คลองเตย ระนองให้ออกอันดามันได้ นี่คือความคิดใหม่ๆ ที่ออกมาได้ ก่อนหน้านี้ไม่กล้าคิดเพราะอยู่ใต้เครื่องมือนักการเมืองมาก่อนทั้งนั้น เราชี้นำว่าสิ่งนี้สำคัญนะ ทำ แล้วเราสนับสนุนเขาเต็มที่ เขาก็กล้าคิด หน้าที่ของรัฐบาลและฝ่ายบริหารคือคิดผลักดันและให้กำลังใจ เพราะเรารู้ว่าเรากำลังเดินไปสู่อะไร นี่คือการคมนาคม ที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย