การพัฒนาประเทศต้องหาผู้นำแห่งอนาคตให้เจอ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกล่าวว่า เมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้องมีสิ่งใหม่ๆ สิ่งนั้นก็คือนวัตกรรม แต่การจะมีผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ไม่มาก คนลักษณะนี้กล้าที่จะรับมาทดลอง เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว คนที่เหลือถึงกล้าที่จะตาม ฉะนั้นการที่จะต้องค้นหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้นำแห่งอนาคต ถึงยืดพื้นที่สหกรณ์เป็นตัวตั้ง ทำให้เขามีรายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่าย ตัวผู้นำต้องสามารถสร้างวิสาหกิจชุมชน เกิดการค้าขายต่างจังหวัดและระหว่างประเทศ กรณีของโอทอปคือการสร้างสินค้าประจำท้องถิ่นให้ดี แล้วหาตลาด คนที่จะสอนได้ดีที่สุดคือภาคเอกชน เพราะมีความเข้าใจด้านดีไซน์ การตลาด เราต้องหัดใช้เอกชนมาช่วยเสริม หลังจากพัฒนาสินค้านิ่งแล้วก็ต้องดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชุมชน ซึ่งหัวใจคือเรื่องของการเดินทาง ระบบรถไฟกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ผู้ว่าฯสำคัญมาก ต้องมีความคิดในเชิงพัฒนา