สธ.จับมือเครือข่ายแก้ไขความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้หมู่บ้าน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงสาธารณสุข กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” โดยกล่าวว่า อยากเห็นนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เขาสามารถจับต้องได้ ประเทศไทยมีกว่ 76,000 หมู่บ้าน ทำอย่างไรที่จะให้สธ.ถึงเขาให้ได้อาจจะหมอโดยตรง  หรือร่วมมือกับแกนนำ เช่น สสส.อสม. กองทุนหมู่บ้าน ร่วมมือกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ทำงานเพื่อให้ได้เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย  เริ่มต้นจากกลยุทธ์มาก่อน ตามมาด้วยโปรแกรมหรือโครงการ งบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าโครงการดีก็ไปสู้กัน แล้วนำแกนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนให้งานสำเร็จ