อินเทอร์เน็ตเข้าถึง ชีวิตชนบทไทยเปลี่ยน

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในโอกาสที่นายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร Alibaba Groub มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและบริษัทในเครืออาลีบาบากรุ๊ป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยกล่าวว่าตนได้เห็น

กระทรวงเกษตรต้องรู้รอบ ทำงานเป็น เป็นผู้นำของเกษตรกร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 กล่าวโดยสรุปว่าประเทศขณะนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่าน มีการแข่งขันสูง 3-4ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และต้องอาศัยเวลาอีก 2-3 ป

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี Food Innopolis ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหาร

ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในตลาดโลก เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

1 2