กระทรวงเกษตรต้องรู้รอบ ทำงานเป็น เป็นผู้นำของเกษตรกร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 กล่าวโดยสรุปว่าประเทศขณะนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่าน มีการแข่งขันสูง 3-4ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และต้องอาศัยเวลาอีก 2-3 ป

“สมคิด”กดปุ่ม “สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs ปั้นเถ้าแก่เกษตร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปภาคเกษตรไทย : 1 ตำบล 1 SME เกษตร” ว่า รัฐบาลสนับสนุนให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อสร้า

“สมคิด”กดปุ่ม “สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEs ปั้นเถ้าแก่เกษตร

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปภาคเกษตรไทย : 1 ตำบล 1 SME เกษตร” ว่า รัฐบาลสนับสนุนให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อสร้า