มุ่งบ่มเพาะ Startup และ SMEs ให้เข้มแข็ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Forbes Global  CEO Conference ครั้งที่ 18 โดยกล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ผลิตของเราที่มีแต่รายใหญ่ไปสู่ Startup ต้องไปลงทุนเอสเอ็มอีให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ในอนาคตถ้าบริษัทใหญ่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ Startup บริษัทใหญ่อยู่ลำบากไทยกำลังประสานงานกับทางฮ่องกงเพื่อสร้างไซเบอร์พอร์ตที่อีอีซี เพื่อสร้างเอสเอ็มอีและฮ่องกงยังจะร่วมกันสร้างอีทีโอ สำนักงานการค้าแห่งใหม่ในไทยเปิดต้นปีหน้า โดยภาคที่ไทยสนใจคือภาคการบริการ การเงิน การธนาคาร ที่ไทยมีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ และจะมีการสร้างไทยแลนด์ไซเบอร์พอร์ต เป็นความร่วมมือเอกชนไทยและเอกชนต่างประเทศช่วยพัฒนาบ่มเพาะสตาร์ทอัพ