สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรอยู่รอด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ โดยกล่าวว่าประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และเราจะเปลี่ยนแปลงได้มี 2 ข้อใหญ่คือ 1. เราต้องแข่งขันได้ หนึ่งในนั้นคือการลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ ต้องทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้ การให้เงินของรัฐบาลไม่ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาหลัก แต่ช่วยให้บรรเทาความทุกข์ไปก่อน ต่อมาก็ดูเรื่องราคาข้าวซึ่งในปีนี้ราคาอยู่ในระดับที่พอใจ ถ้าแก้ไขเรื่องข้าวได้ก็เท่ากับแก้ไขคนส่วนใหญ่ของประเทศ ต่อไปก็ต้องหันไปดูเรื่องความเป็นอยู่ จึงคิดโครงการสวัสดิการประชารัฐขึ้นมา เพื่อเกื้อกูลคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากนั้นก็แก้ไขปัญหาพักหนี้ให้เกษตรกร หลังจากนั้นก็พักหนี้ให้สหกรณ์ รัฐบาลต้องการช่วยเหลือสหกรณ์ เพราะอนาคตของเกษตรกรไทยไม่ใช้เกษตรรายย่อย แต่ต้องขึ้นอยู่กับสหกรณ์ รัฐบาลโฟกัสที่จะให้สหกรณ์เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรต่อไป