มหาวิทยาลัยจับมือกับเอกชนร่วมกันผลิตคนให้ตรงสเปค

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา สร้างคน รับระเบียงเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตบุคลากรมาป้อนกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ทันจำเป็นต้องใช้บริษัทต่างๆ เป็นตัวช่วย โดยเฉพาะในอีอีซี อนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้ต้องการเด็กที่มีดีกรี เขาต้องการเด็กที่เป็นช่างและทำงานได้ ฉะนั้นต้องร่วมมือกันระหว่างเอกชนและสถาบันการศึกษาว่าจะผลิตคนสเปคไหนออกมา รัฐบาลเป็นตัวสนับสนุนและอาจต้องใช้สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางเข้าไปร่วมด้วย